Lajme

Thirrje për Ekspert vlerësues

Afati i fundit i aplikimeve: 12 Shtator 2022 Në kuadër të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Fuqizimi i Gazetarisë në funksion të Llogaridhënies dhe Demokracisë”, Top Channel çel thirrjen për nje Ekspert vleresues te...

Thirrje për Programues për krijimin dhe mirëmbajtjen e Platformes se networkut investigativ online

Afati i fundit i aplikimeve: 12 Shtator 2022 Në kuadër të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Fuqizimi i Gazetarisë në funksion të Llogaridhënies dhe Demokracisë”, Top Channel çel thirrjen për programues për krijimin dhe...

Prezantimi i Projektit EJAD

Do ndodh së shpejti online ….  29 prill, 2021, ora 10:30 Kick -off i projektit të financuar nga BE “Fuqizimi i Gazetarisë në funksion të Llogaridhënies dhe Demokracisë” dhe zbatuar nga Top Channel në bashkëpunim...

Shprehje interesi për Ekipin e Prodhimit të Dokumentarëve Investigativë

Në kuadër të komponentit “Ndërgjegjësimi Publik” të projektit të financuar nga BE “Fuqizimi i Gazetarisë në funksion të Llogaridhënies dhe Demokracisë!’ (EJAD), TOP Channel çel thirrje për ekipin e prodhimit të dokumentarëve investigativë, të...

Një ekspert lokal për organizimin e Programit të Trajnimit: “Liria e Medias dhe Gazetaria Investigative” për gazetarë dhe organizata të medias në Shqipëri

Afati i fundit i aplikimeve: 26 prill, 2021 TOP Channel, në kuadër të zbatimit të një prej komponentëve kryesorë të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Fuqizimi i Gazetarisë në funksion të Llogaridhënies dhe  Demokracisë!”...

Thirrje e hapur për pjesëmarrje në trajnimet për gazetarë dhe organizata të medias: “Liria e Medias dhe Gazetaria Investigative”

Afati i fundit për aplikime: 14 maj, 2021 Programe trajnimi “Liria e Medias dhe Gazetaria Investigative” për gazetarë dhe organizata të medias në Shqipëri Në kuadër të projektit të financuar nga BE “Fuqizimi i Gazetarisë në...

Thirrje për Programues për krijimin dhe mirëmbajtjen e një Platforme interaktive online

Afati i fundit i aplikimeve: 21 korrik, 2021 Në kuadër të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Fuqizimi i Gazetarisë në funksion të Llogaridhënies dhe Demokracisë”, Top Channel çel thirrjen për programues për krijimin dhe...

Qëllimi kryesor i projektit EJAD është përmirësimi i cilësisë së gazetarisë/raportimit investigativ në shërbim të interesit publik për çështje të rëndësishme që lidhen me Acquis të BE-së.
Projekti “Fuqizimi i Gazetarisë në funksion të Llogaridhënies dhe Demokracisë!”(EJAD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga TOP Channel në partneritet me Friedrich Ebert Stiftung EV.