Thirrje për Audit për projektin EJAD

Afati i fundit i aplikimeve: 25 Tetor 2022

Në kuadër të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Fuqizimi i Gazetarisë në funksion të Llogaridhënies dhe Demokracisë”, Top Channel çel thirrjen për Auditues ligjor për të shqyrtuar nëse shpenzimet e deklaruara nga përfituesi(t) dhe të ardhurat e projektit janë reale, të regjistruara saktë dhe të pranueshme sipas kontratës.

Për më tepër informacion shkarkoni Termat e Referencës këtu

Aplikimet nuk duhet të dërgohen më vonë se data 25 Tetor 2022, me email në adresën: [email protected], në vemendje të manaxherit të projektit me titullin: Expenditure Verification Application – EJAD Project

Vetëm aplikantët e përzgjedhur do të kontaktohen.