Thirrje për Ekspert vlerësues

Afati i fundit i aplikimeve: 12 Shtator 2022

Në kuadër të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Fuqizimi i Gazetarisë në funksion të Llogaridhënies dhe Demokracisë”, Top Channel çel thirrjen për nje Ekspert vleresues te kostove të projektit. Nën drejtimin e përgjithshëm të Menaxherit të Projektit dhe Koordinatorit të Projektit, Eksperti do të kryejë vlerësimin e kostove të projektit dhe kriteret e përmbushura.

Për më tepër informacion shkarkoni Termat e Referencës këtu

Proçedura e Aplikimit: Aplikimi duhet të jetë në gjuhën angleze dhe të përmbajë:
• Shprehjen e interesit nga aplikanti dhe disponueshmërinë e tij
• CV në formatin e BE-së

Aplikimet nuk duhet të dërgohen më vonë se data 12 Shtator 2022, me email në adresën: [email protected], në vemendje të manaxherit të projektit me titullin: Evaluation Costs Application_EJAD Project