“Gjyqet e Arbitrazhit”-Si janë shitur dosjet nga avokatura e shtetit, dëmi 230 milionë €

230 mln euro do tu paguajnë taksapaguesit shqiptarë investitorëve të huaj që i kanë shpënë mosmarrëveshjet me shtetin në gjykatat ndërkombëtare të arbitrazhit Fatura mund të dy-fishohet për kontratat me mundësi të madhe arbitrazhi...

Qëllimi kryesor i projektit EJAD është përmirësimi i cilësisë së gazetarisë/raportimit investigativ në shërbim të interesit publik për çështje të rëndësishme që lidhen me Acquis të BE-së.
Projekti “Fuqizimi i Gazetarisë në funksion të Llogaridhënies dhe Demokracisë!”(EJAD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga TOP Channel në partneritet me Friedrich Ebert Stiftung EV.